Szczebrzeszyn

Synagoga w Szczebrzeszynie

Chrząszcz w Szczebrzeszynie

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy –  zalesione wąwozy, nazywane również „Piekiełkiem” to niezwykłe miejsce, warto dodać, że to tutaj znajduje się największa taka sieć wąwozów lessowych w Polsce. Ścieżka turystyczno-poznawcza Szczebrzeszyn Kawęczynek

Grodzisko – miejsce zamieszkiwane było przez neolityczny lud

Wielki młyn wodny

32,2 km
od Krasnobrodu

czas przejazdu
33 minut