Pragniemy służyć Kościołowi przez realizację następujących celów:
  1. Rosnące osobiste poznanie Jezusa Chrystusa przez czytanie, słuchanie, studiowanie, uczenie się na pamięć i rozmyślanie nad Słowem Bożym.
  2. Rozwijanie relacji z Panem poprzez zaangażowane w liturgii Kościoła, uczestnictwo wżyciu sakramentalnym, w Eucharystii i oddanie systematycznej modlitwie.
  3. Osobiste uświęcenie przejawiające się w posłuszeństwie Bogu i poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego.
  4. Oddanie dziełu ewangelizacji w parafiach i poza nimi ( otwartość wobec nowych osób z różnymi potrzebami).
  5. Budowanie wspólnoty jako optymalnego środowiska do wzrostu duchowego (chcemy służyć braciom i siostrom we wspólnocie z oddaniem i troską budując wzajemną miłość).
  6. Odpowiadanie na aktualne potrzeby Kościoła i służenie mu przy zachowaniu postawy ekumenicznej zgodnej z nauczaniem Sobory Watykańskiego II.
  7. Prowadzenie systematycznej formacji dla dzieci i młodzieży we Wspólnocie.
  8. Podkreślanie roli spotkań w małych grupach w celu efektywnej formacji duchowej i troski o siebie wzajemnie.
  9. Zaangażowanie w ciągłe ulepszaniu naszej służby tak, aby polecenie Pana Jezusa o czynieniu uczniów wśród wszystkich narodów mogło być realizowane jak najszybciej.