Wtorek

9.08.2022

Zacznij od wielbienia Pana 🙂 Ps 116

Przeczytaj powoli, kilka razy fragment Flp 3,20-21
Znajdź słowo klucz dla Ciebie w tym tekście.

Pomyśl przez chwilę i odpowiedz sobie na pytania:

  • Na ile, tu na ziemi, żyjesz jako ten, którego ojczyzna jest w niebie?

  • Jak często w ciągu dnia wznosisz spojrzenie w Niebo?

  • Tu (ziemia) i tam (Niebo) – to dla ciebie jedna rzeczywistość, czy dwa światy?

Kryzys wiary w naszym życiu i w naszych społeczeństwach ma związek z zanikiem pragnienia Boga, z uśpieniem ducha, z przywyknięciem do zadowalania się życiem z dnia na dzień, bez zadawania sobie pytania, czego Bóg od nas chce. Zapomnieliśmy o wznoszeniu spojrzenia ku Niebu.

* Teksty komentarzy stanowią fragmenty nauczania papieża Franciszka