Czwartek

11.08.2022

Zacznij od wielbienia Pana 🙂 Ps 8

Przeczytaj powoli, kilka razy fragment Rz 10,14-17
Znajdź słowo klucz dla Ciebie w tym tekście.

Pomyśl przez chwilę i odpowiedz sobie na pytania:

  • Ile czasu poświęcasz na słuchanie, czytanie, rozważanie Słowa Bożego?

  • Łatwiej przychodzi Ci słuchanie, czy mówienie?

  • Przypomnij sobie swój ulubiony cytat z Biblii. Powtarzaj go dzisiaj jak najczęściej.

Jeśli ktoś pragnie przekazywać swoją wiarę poprzez słowa, powinien dużo słuchać. Naśladujmy styl Jezusa, który dostosowywał się do osób, żeby zapalać ich serca miłością Boga. Jeśli ktoś pragnie przekazywać swoją wiarę poprzez słowa, powinien dużo słuchać. Naśladujmy styl Jezusa, który dostosowywał się do osób, żeby zapalać ich serca miłością Boga. Módlmy się za osoby, które poświęcają się służbie przekazywania wiary, aby używały języka odpowiedniego dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturą, w dialogu z sercami osób, a przede wszystkim, aby dużo słuchały.

* Teksty komentarzy stanowią fragmenty nauczania papieża Franciszka