Piątek

12.08.2022

Zacznij od wielbienia Pana 🙂 Ps 91

Przeczytaj powoli, kilka razy fragment Mt 13, 31-33
Znajdź słowo klucz dla Ciebie w tym tekście.

Pomyśl przez chwilę i odpowiedz sobie na pytania:

  • Co robisz i co możesz zrobić, by Królestwo Boże tu na ziemi wyrastało na coraz większe drzewo?

  • Jak przemieniasz siebie, swoją rodzinę, środowisko pracy, by stawało się Królestwem Bożym na ziemi?

  • Co jeszcze możesz zrobić?

Ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymać tego daru dla siebie. Wiara przekazywana jest, można powiedzieć, od osoby do osoby, podobnie jak płomień zapala się od innego płomienia. Chrześcijanie w swym ubóstwie sieją tak urodzajne ziarno, że staje się ono wielkim drzewem, zdolnym napełnić świat owocami.

* Teksty komentarzy stanowią fragmenty nauczania papieża Franciszka