Piątek

11.08.2023

Psalm 121

Przeczytaj i pomyśl chwile o tych słowach:

Czym jest pociecha duchowa? Jest to doświadczenie wewnętrznej radości, które pozwala dostrzec obecność Boga we wszystkich rzeczach: umacnia wiarę i nadzieję, a także zdolność do czyniena dobra. Osoba, która doświadcza pociechy, nie poddaje się w obliczu trudności, ponieważ doświadcza pokoju, który jest silniejszy od próby. Jest więc wielkim darem dla życia duchowego i dla całego życia jako takiego. […] Pociechy duchowej nie da się „pilotować”- nie możesz powiedzieć: niech teraz przyjdzie pocieszenie, nie, nie da się nim sterować – nie da się go zaprogramować na życzenie, jest ono darem Ducha Świętego: pozwala na zażyłość z Bogiem, która zdaje się niwelować odległości.

• Iz 41, 10-16 – przeczytaj fragment, znajdź słowa, które w szczególny sposób do Ciebie przemawiają

 

  • Módl się