Poniedziałek

8.08.2022

Zacznij od wielbienia Pana 🙂 Ps 138

Przeczytaj powoli, kilka razy fragment Hi 1,20-224
Znajdź słowo klucz dla Ciebie w tym tekście.

Pomyśl przez chwilę i odpowiedz sobie na pytania:

  • Co ostatnio otrzymałeś/łaś od Pana?

  • Czy coś zostało Ci odebrane?

  • Jak reagujesz na to co otrzymujesz i na to co tracisz? Jakiej postawy uczy Cię Hiob?

Spotykamy dziś biblijnego Hioba, jako świadka wiary, który pomimo swojego cierpienia, nie godzi się jednak na przypisanie Bogu miana  prześladowcy”. W wielkim bólu, wykrzykuje on swój protest, oczekując na Bożą odpowiedź. I Bóg, który milczał, słuchając zbolałego Hioba, w końcu odpowiada. Ukazuje mu swoją chwałę i obdarza największą czułością.

* Teksty komentarzy stanowią fragmenty nauczania papieża Franciszka