Sobota

13.08.2022

Zacznij od wielbienia Pana 🙂 Ps 135

Przeczytaj powoli, kilka razy fragment Flp 2,1-4
Znajdź słowo klucz dla Ciebie w tym tekście.

Pomyśl przez chwilę i odpowiedz sobie na pytania:

  • Jakie są Twoje największe pragnienia?

  • Co utrudnia zauważanie potrzeb innych?

  • Co Cię hamuje w dzieleniu się swoją wiarą?

Nie można wierzyć samotnie. Wiara nie jest tylko indywidualnym wyborem dokonującym się we wnętrzu wierzącego, nie jest odizolowaną relacją między «ja» wiernego i «Ty» Boga, między autonomicznym podmiotem i Bogiem. Ze swej natury otwiera się ona na «my», wydarza się zawsze we wspólnocie Kościoła.

* Teksty komentarzy stanowią fragmenty nauczania papieża Franciszka