Środa

10.08.2022

Zacznij od wielbienia Pana 🙂 Ps 3

Przeczytaj powoli, kilka razy fragment 2 Tym 2,1-2
Znajdź słowo klucz dla Ciebie w tym tekście.

Pomyśl przez chwilę i odpowiedz sobie na pytania:

  • Pomyśl o osobie (osobach) dzięki którym poznałeś/łaś Ewangelię i możesz żyć w przyjaźni z Bogiem.

  • Ile masz swoich duchowych dzieci?

  • Jak wykorzystujesz codzienne sytuacje do dzielenia się Ewangelią?

Przekaz wiary to nie dawanie informacji, ale opieranie się na sercu, kształtowanie serca w wierze w Jezusa Chrystusa. Wiary nie można przekazywać mechanicznie. «Weź tę książeczkę, poczytaj, a potem zostaniesz ochrzczony». Nie. Aby dzielić się wiarą, trzeba wybrać inną drogę: przekazywać to, co sami otrzymaliśmy. I dla chrześcijanina to jest wyzwaniem: być płodnym w dzieleniu się wiarą.

* Teksty komentarzy stanowią fragmenty nauczania papieża Franciszka