Niedziela

7.08.2022

Zacznij od wielbienia Pana 🙂 Ps 92

Przeczytaj powoli, kilka razy fragment Łk 10,17-24
Znajdź słowo klucz dla Ciebie w tym tekście.

Pomyśl przez chwilę i odpowiedz sobie na pytania:

Co stanowi źródło Twojej radości, tej głębokiej, niezależnej od okoliczności życiowych?

Jak bardzo odkrywasz w codzienności prawdę o swoim zbawieniu?

Oddaj Panu te wszystkie rzeczy, które zagłuszają radość płynącą ze zbawienia (bądź konkretny w nazwaniu tych rzeczy)

Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość.

* Teksty komentarzy stanowią fragmenty nauczania papieża Franciszka