Skansen Cisownik

Końskie - nasza wycieczka

Wycieczka – Wakacje 2023r.
12 sierpnia 2023

Początek: 9:30 – Ośrodek Wczasowy Wierna

 1. Plan:
  1. MALENIEC
  2. KOŃSKIE
  3. MODLISZEWICE
  4. SIELPIA WIELKA

1. MALENIEC

Obiekty przemysłowe stanowią atrakcyjny produkt turystyczny, będący celem turystyki industrialnej. Zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu, to jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych staropolskich zabytków techniki, który do dziś nie stracił swych pierwotnych funkcji użytkowych. W chwili uruchomienia fabryki (1784 r.) był to największy zakład metalurgiczny na ziemiach polskich. Jego elementem charakterystycznym był potężny i niespotykany nigdzie indziej układ hydroenergetyczny, składający się z zespołu 18 kół wodnych zanurzonych w nurcie rzeki Czarnej Koneckiej (Malenieckiej). W połowie XIX wieku dzięki olbrzymim nakładom inwestycyjnym poniesionym przez właścicieli fabryki, stała się ona najnowocześniejszym zakładem hutniczo-górniczym w całym Królestwie Polskim.

2. MODLISZEWICE

 1. Dwór obronny z XVI wieku zbudowany na miejscu zamku Odrowążów.
 2. Muzeum motoryzacji „Polskie drogi” to cały przekrój polskiej motoryzacji od lat 30. XX wieku Najcenniejszymi eksponatami w kolekcji są przedwojenne fiaty m.in. luksusowa limuzyna 518s. i 518 z 1936 i 1937 roku, które – jak informuje kolekcjoner – zostały na rynku wyparte przez tańsze chevrolety o większej mocy silnika. Wśród pojazdów znajdziemy też samochody wyścigowe, które projektowane były specjalnie dla konkretnych kierowców.

3. KOŃSKIE

Najwcześniejsze ślady osadnictwa na terenie Końskich sięgają XI wieku. Pierwszymi właścicielami Końskich byli Odrowążowie – polski ród możnowładczy pochodzący ze Śląska. W latach 1220-1224 biskup krakowski Iwo Odrowąż zbudował kościół w Końskich, ustanawiając tym samym parafię. W XVII w. Końskie wraz z okolicą stały się własnością rodziny Małachowskich, która odgrywała znaczącą rolę w życiu politycznym kraju. Szczególny rozwój Końskich przypada na okres, kiedy ich właścicielem był Jan Małachowski, kanclerz wielki koronny, który uzyskał prawa miejskie dla Końskich i uczynił z nich centrum swych rozległych dóbr. W poł. XVIII w. rozpoczął też budowę swojej rezydencji.

Położone w obszarze dawnego Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego miasto było ośrodkiem rzemiosła i handlu. W okolicy czynne były liczne zakłady wytapiające i przerabiające rudy żelaza, a potem w miarę postępu technicznego wielkie piece, fryszerki, walcownie i inne. Produkowano także powozy i bryczki. W wyniku upadku Rzeczypospolitej, Końskie pogrążyły się w stagnacji. Zmiany nastąpiły dopiero w drugiej połowie XIX w., kiedy zadłużony majątek Małachowskich wykupił Jan hr. Tarnowski. Ożywienie gospodarcze nastąpiło po wybudowaniu linii kolejowej w 1885 r. W mieście kontynuowano i rozwijano tradycje odlewnicze, powstało wiele zakładów i fabryk. Rozwijał się też przemysł kamieniarski, ceramiczny i chemiczny. Pierwsza wojna światowa i kryzys gospodarczy w latach powojennych spowodował znaczny spadek liczby mieszkańców miasta.

W latach okupacji hitlerowskiej miasto i okolice były aktywnym ośrodkiem ruchu oporu. Już jesienią 1939 r. na tym terenie działał oddział legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, wspierany przez mieszkańców. Tutaj walczyły oddziały Armii Krajowej: Waldemara Mariusza Szwieca „Robota” i Antoniego Hedy „Szarego”. Na kartach historii zapisały się brawurowe akcje zbrojne żołnierzy podziemia tj.: opanowanie miasta w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1943 r. oraz rozbicie więzienia w dniu 5 czerwca 1944 r. Za swą patriotyczną postawę miasto zapłaciło wysoką cenę, ponosząc duże straty ludzkie i materialne. Dziś bohaterską postawę żołnierzy, mieszkańcy miasta i władze samorządowe wspominają na uroczystościach „Koneckiego Września”.

4. SIELPIA WIELKA

Położona wśród pięknych sosnowych lasów, nad malowniczo położonym zalewem – jedna z najczęściej i najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych w regionie świętokrzyskim. Ta turystyczna perła Ziemi Koneckiej może się poszczycić doskonałym mikroklimatem i walorami krajoznawczymi. Zalew i jego okolice stwarzają wymarzone warunki dla miłośników wędkowania, kąpieli i sportówwodnych. Lasy stanowią ulubione miejsce dla grzybiarzy, rowerzystów, oraz amatorów jazdy konnej. Miłośnicy przyrody mogą tu spotkać
rzadkie okazy flory i fauny (obszar NATURA 2000 – rz. Czarna).